รายละเอียด / Position Details

แก้ไขใบสมัคร/Update Application


  Jobs Category / หมวดหมู่งาน
22  Positions Page  1  Of  3
การค้นหาตำแหน่งงานว่าง

 เข้าไปค้นหาหมวดหมู่งาน ได้โดย
     คลิ๊กเลือกหมวดหมู่งาน

 คลิ๊กไปที่ปุ่ม
     ในตำแหน่งที่ท่านสนใจ หรือ
     เลือกตำแหน่งว่างที่ท่านต้องการ
     สมัครโดยใช้ Mouse คลิ๊กที่
     ตำแหน่ง
 กรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการ
     และต้องการบันทึกใบสมัคร
     ให้ คลิกที่นี่
How to search job
 Choose job category
 Click  at the
     position you want to apply for, 
     or select the position you want
     to apply for
 If you were not able to find
     a suitable position click here
Position Details
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ฝ่ายออกแบบและตกแต่ง / เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

Job Description / ลักษณะงาน
- ออกแบบสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
- ประสานงาน ติดต่อ supplier


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ นิเทศน์ศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ ดิสเพลย์อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถใช้ Program Illustrator , Indesign , Photoshop ได้อย่างเชี่ยวชาญ
- หากมีความสามารถในการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ผู้สมัครสามารถส่งตัวอย่างผลงาน เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้ เพื่อประกอบการพิจารณา**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน iServe สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ

Job Description / ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆภายในร้าน
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกบริษัทO
- รับเรื่องร้องเรียนภายในสาขา
- ดูแลจัดงานด้านการเงิน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร และการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน iServe สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ / ช่างเทคนิค

Job Description / ลักษณะงาน
- ให้คำปรึกษาลูกค้าหลังการขายเกี่ยวกับการใช้สินค้า Apple Product
- รับเรื่อง และตรวจสอบเบื้องต้น กรณีสินค้าเสียหายหรือชำรุดจากลูกค้าที่เข้ามาโดยตรงที่หน้าร้าน และติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้

**มีค่า Incentive**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ฝ่ายบริหารสินค้า / ผู้จัดการสินค้า

Job Description / ลักษณะงาน
- Sourcing for new brands and products at Local level from scouting to negotiation for best margins and terms
- Vendor relation management or the human skills to maintain and grow businesses
- Product marketing for assigned brands including pricing management and promotions
- Inventory management to ensure healthy level of inventory at both distribution and subsidiary (retail)
- General understanding of business processes and logistics that will allow for successful excutions and operations


Qualifications / คุณสมบัติ
- Male or Femal age between 25 - 30 years old
- Bachelor degree or higher in Business Administation , Marketing
- At least 2 years experience for involved position
- Background in Business management in IT , Consumer products , retail
- Like using the lastest gadgets will be advantage
- Good command of both spoken and written English
- Energetic , Leadership , Creative thinking , Mature and Problem solving
- Good personality and interpersonal skill
- Good communication of negotiation skill , Systematic thinking , High responsibilities , Can work under pressure
- Consumer - oriented mindset is a plus


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ฝ่ายบัญชีการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

Job Description / ลักษณะงาน
Responsible preparation financial reports , financial analysis , business performance and budgeting

Qualifications / คุณสมบัติ
- Male or female age between 27 - 32 years
- Bachelor's degree in Accounting
- At least 5 years of experience in accounting and/or auditing
- Certificated Public Accounting (CPA) will be advantage
- Good knowledge of accouting system
- Good computer litery and good command of spoken and written English
- Having analytical skills , leadership , highly resposible and results oriented


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ฝ่ายบริหารสินค้า / พนักงานขาย (งานกิจกรรมทางการตลาด)

Job Description / ลักษณะงาน
- จัดกิจกรรมทางการขาย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท
- จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อส่งเสริมการขาย
- แนะนำสินค้า Apple Product (iPhone , iPad , iPod , Macbook , iMac) และ Accessories ต่างๆ
- สามารถเดินทางไปสาขาต่างๆได้สะดวก (ในกรุงเทพ และปริมณฑล)


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20- 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และหากมีความรู้ด้านสินค้า Apple จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านการขาย งานบริการ และงานEvent จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ (ในกรุงเทพและปริมณฑล)

*มีค่าเดินทาง 2,000 - 3,000 บาท ต่อเดือน + ค่า Incentive**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน Dotlife สาขาเซ็นทรัลเวสเกท / พนักงานขาย .Life

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
- เสนอขายและแนะนำการใช้งานสินค้า Gadget , Accessories เช่น หูฟัง ลำโพง เครื่องเล่นIT และสินค้าอื่นๆภายในร้าน (สินค้าIT)
- ผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย (บริษัทมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและขายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้

**ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขายเทียบกับเป้าที่กำหนด**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน Dotlife สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า / พนักงานขาย .Life

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
- เสนอขายและแนะนำการใช้งานสินค้า Gadget , Accessories เช่น หูฟัง ลำโพง เครื่องเล่นIT และสินค้าอื่นๆภายในร้าน (สินค้าIT)
- ผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย (บริษัทมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและขายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้

**ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขายเทียบกับเป้าที่กำหนด**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน iStudio สาขาพาร์คเวนเจอร์ / พนักงานขาย Apple Watch

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
- เสนอขายและแนะนำการใช้งานสินค้า Apple Watches , Gadget , Accessories เช่น หูฟัง ลำโพง เครื่องเล่นIT และสินค้าอื่นๆภายในร้าน (สินค้าIT)
- ผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย (บริษัทมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและขายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า Apple , IT และใช้งาน Computer ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้

**ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขายเทียบกับเป้าที่กำหนด**


Competencies / ทักษะความสามารถ
คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด  ร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ / พนักงานขาย Apple Watch

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
- เสนอขายและแนะนำการใช้งานสินค้า Apple Watches , Gadget , Accessories เช่น หูฟัง ลำโพง เครื่องเล่นIT และสินค้าอื่นๆภายในร้าน (สินค้าIT)
- ผลักดันยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย (บริษัทมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและขายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ถึงปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ด้านสินค้า Apple , IT และใช้งาน Computer ได้ดี
- มีประสบการณ์ด้านการขาย และงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สือสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้

**ค่าคอมมิชชั่น ตามยอดขายเทียบกับเป้าที่กำหนด**


Competencies / ทักษะความสามารถ
1 2 3