รายละเอียด / Position Details

แก้ไขใบสมัคร/Update Application


  Jobs Category / หมวดหมู่งาน
29  Positions Page  1  Of  3
การค้นหาตำแหน่งงานว่าง

 เข้าไปค้นหาหมวดหมู่งาน ได้โดย
     คลิ๊กเลือกหมวดหมู่งาน

 คลิ๊กไปที่ปุ่ม
     ในตำแหน่งที่ท่านสนใจ หรือ
     เลือกตำแหน่งว่างที่ท่านต้องการ
     สมัครโดยใช้ Mouse คลิ๊กที่
     ตำแหน่ง
 กรณีที่ไม่มีตำแหน่งที่ต้องการ
     และต้องการบันทึกใบสมัคร
     ให้ คลิกที่นี่
How to search job
 Choose job category
 Click  at the
     position you want to apply for, 
     or select the position you want
     to apply for
 If you were not able to find
     a suitable position click here
Position Details
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iStudio เซ็นทรัลเวิลด์ / แคชเชียร์

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับลูกค้า
- รับชำระค่าสินค้าเงินสด บัตรเครดิต ทำเอกสารส่วนลด ทำVat Refund ให้แก่ลูกค้า
- จัดเรียงบิล ส่งยอดขายให้สำนักงานใหญ่


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงาน Cashier และการใช้เครื่องคิดเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iBeat สีลมคอมเพล็กซ์ / แคชเชียร์

Job Description / ลักษณะงาน
- ดูแลต้อนรับลูกค้า
- รับชำระค่าสินค้าเงินสด บัตรเครดิต ทำเอกสารส่วนลด ทำVat Refund ให้แก่ลูกค้า
- จัดเรียงบิล ส่งยอดขายให้สำนักงานใหญ่


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
- วุฒิการศึกษาปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงาน Cashier และการใช้เครื่องคิดเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายบัญชีการเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Description / ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบบันทึกรายการตั้งหนี้/ลดหนี้บนระบบ (รายการซื้อสินค้า การลดหนี้/ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการซื้อทรัพย์สินถาวร , ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการตั้งหนี้/ลดหนี้ , บันทึกรายการค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ Internet ในระบบBplus)
2. จัดเรียงและแยกเอกสาร (เขียนเลขที่ใบสำคัญซื้อ , แยกเอกสาร Invoice /เอกสารหัก ณ ที่จ่าย/ รายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, แยกชุดเอกสารตาม Supplier)
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 23-26 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้าน AP อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- ละเอียดรอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00
สำนักงานใหญ่ อาคารเสริมมิตร อโศก


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ฝ่ายบัญชีการเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชี

Job Description / ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบบันทึกรายการตั้งหนี้/ลดหนี้บนระบบ (รายการซื้อสินค้า การลดหนี้/ค่าใช้จ่ายต่างๆ รายการซื้อทรัพย์สินถาวร , ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการตั้งหนี้/ลดหนี้ , บันทึกรายการค้างจ่ายค่าโทรศัพท์ Internet ในระบบBplus)
2. จัดเรียงและแยกเอกสาร (เขียนเลขที่ใบสำคัญซื้อ , แยกเอกสาร Invoice /เอกสารหัก ณ ที่จ่าย/ รายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, แยกชุดเอกสารตาม Supplier)
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23-27 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านงาน AP 1 ปีขึ้นไป
- ละเอียดรอบคอบ และทำงานภาายใต้แรงกดดันได้ดี


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iBeat สีลมคอมเพล็กซ์ / ช่างเทคนิค

Job Description / ลักษณะงาน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล การใช้งานสินค้า Apple และสินค้าภายในร้านแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบเครื่อง ติดตั้ง software แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อม หรืองานด้านเทคนิค


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านสินค้า IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iStudio สยามพารากอน / ช่างเทคนิค

Job Description / ลักษณะงาน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล การใช้งานสินค้า Apple และสินค้าภายในร้านแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบเครื่อง ติดตั้ง software แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อม หรืองานด้านเทคนิค


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านสินค้า IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iBeat เจ เอเวนิว / ช่างเทคนิค

Job Description / ลักษณะงาน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล การใช้งานสินค้า Apple และสินค้าภายในร้านแก่ลูกค้า
- ตรวจสอบเครื่อง ติดตั้ง software แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานซ่อม หรืองานด้านเทคนิค


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านสินค้า IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iServe เซ็นทรัลพระราม 3 / ช่างเทคนิค

Job Description / ลักษณะงาน
- ให้คำปรึกษาลูกค้าหลังการขายเกี่ยวกับการใช้ Apple (Mac) Product
- รับเรื่องและตรวจสอบเบื้องต้นกรณีสินค้าเสียหรือชำรุดจากลูกค้าที่เข้าเข้ามาโดยตรงที่หน้าร้านและติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ IT ต่างๆ อย่างน้อย 1-2 ปี
- มีความรู้ด้านสินค้า IT มีประสบการณ์งานแก้ไขปัญหา Computer ด้าน Hardware และ Software
- มีความรู้ด้านสินค้า IT และใช้งาน Computer ได้ดี หากมีความรู้และใช้งานสินค้า Apple ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และทำงานเป็นกะตามเวลาห้างได้


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  ร้าน iBeat เจ เอเวนิว / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

Job Description / ลักษณะงาน
- วางแผนบริหารทีมงานให้ทำยอดขายร้านให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด
- สอนและแนะนำทีมงานในการแก้ไขปัญหาการขายและการบริการลูกค้า
- ตรวจสอบยอดขายและสินค้าคงเหลือประจำวัน
- ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านให้พร้อมในการขายและการบริการลูกค้า


Qualifications / คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารร้านขายสินค้า IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้าน IT หากมีความรู้ด้าน Apple Product / IT Gagdets จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


Competencies / ทักษะความสามารถ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)  Event / พนักงานขาย (งานกิจกรรมทางการตลาด)

Job Description / ลักษณะงาน
PC / PA Event ประจำร้าน

Qualifications / คุณสมบัติ


Competencies / ทักษะความสามารถ
1 2 3